Средства за реконструкцију санитарних чворова

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова определио је 800 хиљада динара за реконструкцију санитарних чворова у Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви.

Средства ће се искористити за реконструкцију санитарних чворова у објекту за смештај корисника. Радови предвиђају замену канализационо водоводне инсталације, демонтажу постојећих кабина и постављање нових као и замену санитарије новом, савременијом, замену подних и зидних облога.

Радови на санацији санитарних чворова допринеће бољим санитарно-хигијенским условима за кориснике услуга смештаја нашег Дома.