Претрага за:

Осим примарних услуга домског смештаја у Дому „Вера Радивојевић“ се пружа услуга прихвата и хитног збрињавања жртава насиља кроз пројектну активност Прихватне станице за жене и децу жртве насиља.

— Овде написати нешто више о томе…