Јавни позив за набавку софтверске апликације

ЈАВНИ ПОЗИВ
Назив наручиоца: ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ“ БЕЛА ЦРКВА
Адреса: ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 1, БЕЛА ЦРКВА, 26340
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета набавке: Добра
Назив предмета набавке: Софтверска апликација-надоградња постојећих модула ЈИСУСЗ информационом платформом СПИРИ
Главна ЦПВ ознака: 48800000 Прочитај више